-
Pralesy.sk : Hlavná stránka

"Cesta slepého plnenia nariadení a príkazov vedie do slepej uličky. Cestou je postupné chápanie prírodných zákonov a ich dodržiavanie. Tie nám budú svetlom a oporou v ťažkých chvíľach rozhodovania. Ladislav Alcnauer, lesník "

sk en
-

Pralesov je na Slovensku opäť menej

V dolinke Prašivého potoka v masíve Veľkého boku v Nízkych Tatrách rástol ešte donedávna pekný smrekový prales. Bohužiaľ dnes to už nie je pravda.V priebehu roku 2011 a následne aj v tomto roku sa na lokalite vykonávala ťažba dreva, výsledkom ktorej je veľkoplošná holina.

Takto vyzerali lesné ekosystémy na lokalite pralesa Veľký bok pre ťažbou.

Lokalita Velky bok po tazbe

Takto vyzerá lokalita pralesa Veľký bok po vykonaní "ozdravných opatrení", stav k 31.5.2012, ťažba však ďalej pokračuje ...

Tazba velky bok

Červená čiara znázorňuje pôvodné hranice pralesa Veľký bok, zelená čiara znázorňuje hranice zbytkov pralesa po vykonaní ťažieb v rokoch 2011 - 2012 (stav k 31.5.2012)

Lokalita pralesa Veľký bok sa nachádza v Národnom parku Nízke Tatry a zároveň je súčasťou územia európskeho významu  Kráľovohoľské Nízke Tatry. Lesné pozemky spravujú Lesy SR, š.p., odštepný závod Liptovský Hrádok.

 

Viac o lokalite pralesa

Tlačová správa k téme

Fotografie s komentárom k tlačovej správe