-
Pralesy.sk : Hlavná stránka

"Cesta slepého plnenia nariadení a príkazov vedie do slepej uličky. Cestou je postupné chápanie prírodných zákonov a ich dodržiavanie. Tie nám budú svetlom a oporou v ťažkých chvíľach rozhodovania. Ladislav Alcnauer, lesník "

sk en
-

Stebnícka Magura

Orografický celok:Busov
Okres:Bardejov
Katastrálne územie:Zborov, Stebník
Ochrana:5. stupeň ochrany – NPR Stebnícka Magura
Príslušnosť k VCHÚ:-
NATURA 2000:-
Typy biotopov:

Ls4     Javorovo-lipové sutinové lesy
Ls5.1  Bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy

Výmera:40.39 ha
Vlastníctvo:štátne

Popis lokality

stebnicka magura (1)
stebnicka magura (1)
stebnicka magura (10)
stebnicka magura (11)
stebnicka magura (12)
stebnicka magura (13)
stebnicka magura (2)
stebnicka magura (3)
stebnicka magura (4)
stebnicka magura (5)
stebnicka magura (6)
stebnicka magura (7)
stebnicka magura (8)
stebnicka magura (9)

V juhovýchodnej časti pohoria Busov 2,5 km juhozápadne od Stebníka a 3,5 km severozápadne od Bardejovských Kúpeľov bola v roku 1964 vyhlásená štátna prírodná rezervácia Magura (v súčasnosti NPR Stebnícka Magura). Prales zaberá časť rezervácie na hrebeni a severovýchodne orientovaných svahoch Stebníckej Magury (899 m n. m.) a Ostrieža (893 m n. m.). Reliéf na flyši je pomerne hladko modelovaný, severozápadné svahy hrebeňa sú pomerne strmé.

Zachovali sa tu pekné ukážky pôvodných lesných spoločenstiev najvyšších polôh Busova (bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy, javorovo-lipové sutinové lesy). Na prevažnej časti dominuje buk s prímesou ďalších listnáčov, najmä javora horského, javora mliečneho, bresta horského, ale aj jedle a smreka. Územie je po floristickej stránke výnimočné najmä z hľadiska výskytu skopólie kranskej, z hľadiska fauny poskytuje útočisko viacerým významným druhom (napr. sova dlhochvostá, sluka lesná, kuvičok vrabčí...). Lokalita nie je súčasťou sústavy území NATURA 2000.

Priamo cez prales vedie turistický chodník spájajúci Bardejovské Kúpele a  Zborov s napojením na Vyšný Tvarožec. Integrita pralesa bola v minulosti v niektorých okrajových častiach narušená ťažbou dreva.

 


< Späť na zoznam pralesov