-
Pralesy.sk : Hlavná stránka

"Racionálnosť evolučne konštituovaných systémov ďaleko prevyšuje racionálnosť individuálneho ľudského rozumu. Ladislav Kováč "

sk en
-

Piecky

Orografický celok:Slovenský raj
Okres:Spišská Nová Ves
Katastrálne územie:Hrabušice
Ochrana:5. st. ochrany, NPR Piecky
Príslušnosť k VCHÚ:NP Slovenský raj
NATURA 2000:SKUEV0112 – Slovenský raj
Typy biotopov:

Ls5.1 - Bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy
Ls5.4 - Vápnomilné bukové lesy
Ls4 - Lipovo-javorové sutinové lesy

Výmera:9.29 ha
Vlastníctvo:štátne

Popis pralesového zvyšku

Foto © Pavol Polák

Pralesový zvyšok v závere rokliny Piecky. Jedná sa o bukovo-jedľové kvetnaté lesy (Ls5.1) s mohutnými jedľami. V časti pralesa prebieha aj prirodzený rozpad tohto lesa vplyvom prírodných narušení - vetrom.


< Späť na zoznam pralesových zvyškov