-
Pralesy.sk : Hlavná stránka

"Cesta slepého plnenia nariadení a príkazov vedie do slepej uličky. Cestou je postupné chápanie prírodných zákonov a ich dodržiavanie. Tie nám budú svetlom a oporou v ťažkých chvíľach rozhodovania. Ladislav Alcnauer, lesník "

sk en
-

Beskyd

Orografický celok:Laborecká vrchovina
Okres:Medzilaborce
Katastrálne územie:Svetlice
Ochrana:5. stupeň ochrany - PR Beskyd
Príslušnosť k VCHÚ:CHKO Východné Karpaty
NATURA 2000:SKUEV0387 - Beskyd
Typy biotopov:

Ls5.1 - Bukové a bukovo-jedľové kvetnaté lesy

Výmera:8.2 ha
Vlastníctvo:štátne

Popis pralesového zvyšku

beskyd-2070
beskyd-2070
Beskyd-2073
beskyd-2075
beskyd-2076
beskyd-2080
beskyd-2082
beskyd-2089

Lokalita sa nachádza v blízkosti štátnej hranice s Poľskom, neďaleko kóty Koszarka (793 m n.m.). Pralesový zvyšok sa tu zachoval na časti Prírodnej rezervácie Beskyd. Tvorí ho typická rovnorodá bučina, len ojedinele sa vyskytuje javor horský.  Rozpätie nadmorských výšok na lokalite sa pohybuje od 590 do 810 m n.m.. Vertikálna aj horizontálna štruktúra lesov je veľmi diferencovaná a priebieha tu aj dynamická prirodzená obnova. Je to spôsobené aj tým, že na časti plochy sa v posledných rokoch vyskytli maloplošné prírodné disturbancie.

Priamo cez lokalitu neprechádza žiadny značený turistický chodník.


< Späť na zoznam pralesových zvyškov