-
Pralesy.sk : Hlavná stránka

"Cesta slepého plnenia nariadení a príkazov vedie do slepej uličky. Cestou je postupné chápanie prírodných zákonov a ich dodržiavanie. Tie nám budú svetlom a oporou v ťažkých chvíľach rozhodovania. Ladislav Alcnauer, lesník "

sk en
-

Pod Smrekovicou

Orografický celok:Veľká Fatra
Okres:Ružomberok
Katastrálne územie:Ľubochňa
Ochrana:3. stupeň ochrany
Príslušnosť k VCHÚ:Národný park Veľká Fatra
NATURA 2000:SKUEV 0238 Veľká Fatra
Typy biotopov:

Ls9.2 Smrekové lesy vysokobylinné
Ls5.3 Javorovo-bukové horské lesy

Výmera:11.96 ha
Vlastníctvo:štátne

Popis pralesového zvyšku

skalna_alpa1_mj (1)

skalna_alpa1_mj (1)
skalna_alpa1_mj (2)
skalna_alpa1_mj (3)
skalna_alpa1_mj (4)

Zachovalá ukážka vysokobylinných smrečín a v menšej miere aj javorovo-bukových horských lesov v závere Blatnej doliny východne od Perušína. Ešte donedávna vytváral súvislý komplex s pralesom Jánošíkova Kolkáreň. Z drevín dominuje smrek, popri ňom sa uplatňuje buk, javor horský a jarabina. Porasty majú výrazne rozvoľnený charakter a miestami, na menších plochách, sú v pokročilom štádiu rozpadu. Lokalita nie je zatiaľ prísne chránená a ohrozuje ju možná ťažba dreva.


< Späť na zoznam pralesových zvyškov