-
Pralesy.sk : Hlavná stránka

"Cesta slepého plnenia nariadení a príkazov vedie do slepej uličky. Cestou je postupné chápanie prírodných zákonov a ich dodržiavanie. Tie nám budú svetlom a oporou v ťažkých chvíľach rozhodovania. Ladislav Alcnauer, lesník "

sk en
-

Piliarová

Orografický celok:Ďumbierske Nízke Tatry
Okres:Banská Bystrica
Katastrálne územie:Jasenie
Ochrana:3. stupeň ochrany - NAPANT
Príslušnosť k VCHÚ:NAPANT
NATURA 2000:SKUEV0302 - Ďumbierske Nízke Tatry
Typy biotopov:

Ls9.1 - Smrekové lesy čučoriedkové

Výmera:6.17 ha
Vlastníctvo:štátne

Popis pralesového zvyšku

Foto © Pavol Polák

Územie sa nachádza na južných svahoch bočného hrebeňa Nízkych Tatier v nadmorskej výške od 1220 do 1320 m n.m. južne od kóty Ráztocká hoľa (1 565 m n.m.). Porasty pralesovitého charakteru tvoria malú enklávu na hornej hranici lesa medzi obhospodarovanými lesmi, v minulosti intenzívne prepásanými lesmi a sekundárnymi hoľami, kde sa v minulosti a sčasti i v súčasnosti pasie hovädzí dobytok. Biotopy reprezentujú javorovo-bukové horské lesy s dominantným bukom, vtrúseným javorom a ojedinelým výskytom smreka mohutných dimenzií. Lesné porasty sú rozvoľnené s enklávami rozpadajúcej sa  porastovej štruktúry (prechod od štádia optima do štádia rozpadu). Na miestach s dostatkom svetla sa výborne zmladzuje smrek, buk a javor. Východným okrajom lokality prechádza značkovaná turistická trasa. Je súčasťou Národného parku Nízke Tatry a SKUEV0302 Ďumbierske Nízke Tatry. V minulosti bolo toto územie navrhované za prírodnú rezerváciu.


< Späť na zoznam pralesových zvyškov