-
Pralesy.sk : Hlavná stránka

"Cesta slepého plnenia nariadení a príkazov vedie do slepej uličky. Cestou je postupné chápanie prírodných zákonov a ich dodržiavanie. Tie nám budú svetlom a oporou v ťažkých chvíľach rozhodovania. Ladislav Alcnauer, lesník "

sk en
-

Bukovec

Orografický celok:Bukovské vrchy
Okres:Snina
Katastrálne územie:Topoľa
Ochrana:3. stupeň ochrany
Príslušnosť k VCHÚ:NP Poloniny
NATURA 2000:SKUEV0229 Beskyd, SKCHVU002 Bukovské vrchy
Typy biotopov:

Ls 5.1 Bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy

Výmera:6.34 ha
Vlastníctvo:štátne

Popis pralesového zvyšku

bukovec-1545
bukovec-1545
bukovec-1547
bukovec-1550

Lokalita sa nachádza na svahu neďaleko vrchu Bukovec (929 m n.m.), rozpätie nadmorských výšok sa pohybuje od 590 do 810 m n.m.. Na lokalite sa zachoval malý pralesový zvyšok rovnorodých bukových lesov,  len ojedinele je primiešaný javor horský, jaseň štíhly a brest horský. Zachovanie tohto zvyšku pralesa do budúcnosti je veľmi ohrozené. Lesy v okolí lokality boli už v minulosti rozpracované ťažbou. Územie patrí do 3. stupňa ochrany v rámci NP Poloniny, čo však nepostačuje na jeho ochranu a na lokalite sa môže v zmysle zákona o lesoch  plánovať a realizovať ťažba. Cez územie neprechádza žiadny turistický chodník.


< Späť na zoznam pralesových zvyškov