-
Pralesy.sk : Hlavná stránka

"Cesta slepého plnenia nariadení a príkazov vedie do slepej uličky. Cestou je postupné chápanie prírodných zákonov a ich dodržiavanie. Tie nám budú svetlom a oporou v ťažkých chvíľach rozhodovania. Ladislav Alcnauer, lesník "

sk en
-

Malý Sokol

Orografický celok:Slovenský raj
Okres:Spišská Nová Ves
Katastrálne územie:Stratená
Ochrana:5. stupeň ochrany – NPR Sokol
Príslušnosť k VCHÚ:NP Slovenský raj
NATURA 2000:SKUEV0112 Slovenský raj
Typy biotopov:

Ls5.4 Vápnomilné bukové lesy
Ls6.2 Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy
Ls4 Lipovo - javorové sutinové lesy

Výmera:11.42 ha
Vlastníctvo:štátne

Popis pralesového zvyšku

Lokalita sa nachádza v Slovenskom Raji v závere rovnomennej rokliny, v nadmorskej výške 780 až 950 m.n.m. Rokliny Malý a Veľký Sokol sú súčasťou Národnej prírodnej rezervácie Sokol (vyhlásená od roku 1964) a majú zabezpečený 5. stupeň ochrany. Ide o pomerne neprístupné územie kde v súčasnosti tu nájdeme iba málo viditeľných známok po ľudskej činnosti z posledných rokov. Avšak približne pred 100-120 rokmi bola rokline Malého Sokola vykonávaná ťažba. Z dôvodu zabezpečenia transportu dreva boli v tejto doline dokonca odstránené aj niektoré vodopády. Pralesový  zvyšok o výmere 11ha sa zachoval iba v závere rokliny a predstavuje mozaiku biotopov vápnomilných bukových lesov, reliktných vápnomilných borovicových a smrekovcových lesov a lipovo-javorových sutinových lesov. Na rozdiel od iných častí rokliny tu nachádzame aj stromy blízko fyzického veku a odumreté drevo a to hlavne v spodných svahových partiách. Pre verejnosť nesprístupnená roklina Malý Sokol vytvára veľmi dobré existenčné podmienky aj pre vzácne a na vyrušovanie citlivé druhy fauny (veľké mäsožravce, sovy, sokolovité). Lokalitou a ani v blízkosti pralesového zvyšku neprechádza značkovaná turistická trasa.


< Späť na zoznam pralesových zvyškov