-
Pralesy.sk : Hlavná stránka

"Cesta slepého plnenia nariadení a príkazov vedie do slepej uličky. Cestou je postupné chápanie prírodných zákonov a ich dodržiavanie. Tie nám budú svetlom a oporou v ťažkých chvíľach rozhodovania. Ladislav Alcnauer, lesník "

sk en
-

Sokolie

Orografický celok:Malá Fatra
Okres:Žilina
Katastrálne územie:Terchová
Ochrana:5. stupeň ochrany - NPR Tiesňavy
Príslušnosť k VCHÚ:NP Malá Fatra
NATURA 2000:SKUEV0252 Malá Fatra
Typy biotopov:

Ls5.1 Bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy

Výmera:8.34 ha
Vlastníctvo:súkromné

Popis pralesového zvyšku

Lokalita sa nachádza v Malej Fatre v NPR Tiesňavy na hrebeni pod kótou Sokolie (1 172 m n. m.) smerom k rázcestiu zelenej a žltej značky v nadmorskej výške 950 – 1 030 m n. m. Z biotopov na lokalite dominujú jedľovo-bukovo kvetnaté lesy.  Okrem bežných druhov pre tento biotop môžeme na skalách nájsť aj niekoľko jedincov tisa. Z viditeľných stôp po ľudskej činnosti treba spomenúť prepílené chodníky, keďže lokalitu pretínajú dve turistické trasy (žltá značka čo ide po hrebeni a zelená značka smerom do starej doliny.


< Späť na zoznam pralesových zvyškov