-
Pralesy.sk : Hlavná stránka

"Cesta slepého plnenia nariadení a príkazov vedie do slepej uličky. Cestou je postupné chápanie prírodných zákonov a ich dodržiavanie. Tie nám budú svetlom a oporou v ťažkých chvíľach rozhodovania. Ladislav Alcnauer, lesník "

sk en
-

Nadrlenisko

Orografický celok:Borská nížina
Okres:Malacky
Katastrálne územie:Šranek (vojenský obvod Záhorie)
Ochrana:2. stupeň ochrany
Príslušnosť k VCHÚ:CHKO Záhorie
NATURA 2000:SKUEV0163 Rudava
Typy biotopov:

Ls7.4 Slatinné jelšové lesy

Výmera:6.86 ha
Vlastníctvo:štátne

Popis pralesového zvyšku

nadrlenisko (1)
nadrlenisko (1)
nadrlenisko (10)
nadrlenisko (11)
nadrlenisko (12)
nadrlenisko (2)
nadrlenisko (3)
nadrlenisko (4)
nadrlenisko (5)
nadrlenisko (6)
nadrlenisko (7)
nadrlenisko (8)
nadrlenisko (9)

Zachovalé slatinné jelšiny vyformované v trvalo zamokrenej medzidunovej depresii, ktorá sa vytvorila na východnom okraji Borskej nížiny v hlboko zarezanom údolí riečky Rudava (miestny názov Čierny jarok). Lokalita sa nachádza v severovýchodnej časti Vojenského obvodu Záhorie na LC Šranek, cca 3 km severovýchodne od obce Prievaly. Určujúcou drevinou je jelša lepkavá, popri ktorej nachádzajú uplatnenie ďalšie dreviny len zriedkavo (jarabina vtáčia, brest väzový, jaseň štíhly...). Mnohé jelše tu dosahujú úctyhodné rozmery (obvod kmeňa až 300 cm) a sú na hranici fyzického veku (cca 160 rokov), čo dokazuje aj množstvo hrubého odumretého dreva v rôznom štádiu rozkladu. Zaznamenaný bol výskyt množstva chránených druhov rastlín a živočíchov, ktoré sú viazané na mokraďné biotopy. Za svoju zachovalosť vďačí lokalita predovšetkým nenarušenému vodnému režimu a absencii ťažobných zásahov. Lokalita je o to cennejšia keď si uvedomíme, že rozsiahle komplexy pralesových slatinných jelšín boli v pomerne nedávnej minulosti zničené reguláciou riečky Myjavská Rudava, odvodnením a následnou ťažbou dreva. Ostáva veriť, že k zachovaniu lokality s výmerou takmer 7 ha prispeje aj jej poloha v území európskeho významu SKUEV0163 Rudava.


< Späť na zoznam pralesových zvyškov