-
Pralesy.sk : Hlavná stránka

"Cesta slepého plnenia nariadení a príkazov vedie do slepej uličky. Cestou je postupné chápanie prírodných zákonov a ich dodržiavanie. Tie nám budú svetlom a oporou v ťažkých chvíľach rozhodovania. Ladislav Alcnauer, lesník "

sk en
-

Zadná Tichá

Orografický celok:Západné Tatry
Okres:Poprad
Katastrálne územie:Štrbské pleso
Ochrana:5. stupeň ochrany - NPR Tichá dolina
Príslušnosť k VCHÚ:TANAP
NATURA 2000:SKUEV0307 Tatry
Typy biotopov:

Ls9.1 Smrekové lesy čučoriedkové
Ls9.2 Smrekové lesy vysokobylinné

Výmera:26.04 ha
Vlastníctvo:štátne

Popis pralesového zvyšku

Prevažne čučoriedkové smrečiny s menšími enklávami smrečín vysokobylinných v samom závere Tichej doliny v nadmorskej výške 1 360-1 550 m tvoria pralesový zvyšok Zadná Tichá. Lokalita pozostáva zo 4 polygónov ležiacich na oboch stranách doliny, ktoré sú od seba oddelené prirodzenými (lavínové žľaby, kosodrevina) alebo sekundárnymi prvkami (premenené lesy, sekundárne zarastené pasienky...). Okrem dominantného smreka sa na výstavbe porastov malou mierou podieľajú aj jarabina vtáčia, vŕba sliezska, breza karpatská, kosodrevina a výnimočne aj limba. Nedá sa vylúčiť mierne ovplyvnenie pralesových smrečín pastvou v dávnej minulosti, nakoľko záver Tichej doliny bol intenzívne využívaný na pastvu dobytka.


< Späť na zoznam pralesových zvyškov