-
Pralesy.sk : Hlavná stránka

"Cesta slepého plnenia nariadení a príkazov vedie do slepej uličky. Cestou je postupné chápanie prírodných zákonov a ich dodržiavanie. Tie nám budú svetlom a oporou v ťažkých chvíľach rozhodovania. Ladislav Alcnauer, lesník "

sk en
-

Javorová

Orografický celok:Západné Tatry
Okres:Poprad
Katastrálne územie:Štrbské pleso
Ochrana:5. stupeň ochrany - NPR Tichá dolina
Príslušnosť k VCHÚ:TANAP
NATURA 2000:SKUEV0307 - Tatry
Typy biotopov:

Ls9.1 Smrekové lesy čučoriedkové
Ls9.2 Smrekové lesy vysokobylinné

Výmera:6.48 ha
Vlastníctvo:štátne

Popis pralesového zvyšku

Iba horná hranica lesa na pravej strane Javorovej doliny na juhovýchodných svahoch Poľskej Tomanovej (1 977 m n.m.) si zachovala prirodzený charakter. Tu  v nadmorskej výške 1 370 až 1 570 m nájdeme malý zvyšok smrečín pralesovitého charakteru. Porasty sú vertikálne výrazne členité, vekovo výrazne diferencované, smreky z vrchnej etáže z veľkej miery v posledných rokoch odumreli.


< Späť na zoznam pralesových zvyškov