-
Pralesy.sk : Hlavná stránka

"Cesta slepého plnenia nariadení a príkazov vedie do slepej uličky. Cestou je postupné chápanie prírodných zákonov a ich dodržiavanie. Tie nám budú svetlom a oporou v ťažkých chvíľach rozhodovania. Ladislav Alcnauer, lesník "

sk en
-

Rovne

Orografický celok:Veľká Fatra
Okres:Martin
Katastrálne územie:Blatnica
Ochrana:3. stupeň ochrany
Príslušnosť k VCHÚ:NP Veľká Fatra
NATURA 2000:SKUEV 0238 Veľká Fatra
Typy biotopov:

Ls5.1 bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy

Ls5.3 javorovo-bukové horské lesy

Ls4 lipovo-javorové sutinové lesy

Výmera:6.23 ha
Vlastníctvo:štátne

Popis pralesového zvyšku

Zachovalý fragment jedľovo-bukových lesov, v malej miere aj iných typov biotopov, na juhozápadných svahoch Frčkova (1 585 m n.m.) s prirodzenou štruktúrou a drevinovým zložením vo výškovom pásme 1 060 – 1 210 m n.m. Porasty tvorí takmer výhradne buk, iba malé zastúpenie majú jedľa a  javor horský. Okolité lesy boli intenzívne ovplyvnené činnosťou - ťažbou dreva a hlavne pastvou. Aj z tohto dôvodu sa predpokladá ovplyvnenie okrajových častí lokality pasúcim sa dobytkom v dávnej minulosti.


< Späť na zoznam pralesových zvyškov