-
Pralesy.sk : Hlavná stránka

"Cesta slepého plnenia nariadení a príkazov vedie do slepej uličky. Cestou je postupné chápanie prírodných zákonov a ich dodržiavanie. Tie nám budú svetlom a oporou v ťažkých chvíľach rozhodovania. Ladislav Alcnauer, lesník "

sk en
-

Nad Morským okom

Orografický celok:Vihorlatské vrchy
Okres:Sobrance
Katastrálne územie:Remetské Hámre
Ochrana:2. a 5. stupeň ochrany – NPR Morské oko
Príslušnosť k VCHÚ:CHKO Vihorlat
NATURA 2000:SKUEV0209 Morské oko, SKCHVU035 Vihorlatské vrchy
Typy biotopov:

Ls 5.1 Bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy

Výmera:9.08 ha
Vlastníctvo:štátne v správe Lesy SR, š.p., OZ Sobrance

Popis pralesového zvyšku

Ide o dva samostatné pralesové zvyšky neďaleko pralesovej lokality Morské oko. Nachádzajú sa tu zachovalé rovnorodé bukové lesy rovnakého charakteru ako na lokalite pralesa Morské oko.


< Späť na zoznam pralesových zvyškov