-
Pralesy.sk : Hlavná stránka

"Cesta slepého plnenia nariadení a príkazov vedie do slepej uličky. Cestou je postupné chápanie prírodných zákonov a ich dodržiavanie. Tie nám budú svetlom a oporou v ťažkých chvíľach rozhodovania. Ladislav Alcnauer, lesník "

sk en
-

Múr

Orografický celok:Vihorlatské vrchy
Okres:Sobrance, Michalovce
Katastrálne územie:Remetské Hámre, Poruba pod Vihorlatom
Ochrana:2. stupeň ochrany
Príslušnosť k VCHÚ:CHKO Vihorlat
NATURA 2000:SKUEV0209 Morské oko, SKCHVU035 Vihorlatské vrchy
Typy biotopov:

Ls 5.1 Bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy
Ls 4 Lipovo-javorové sutinové lesy
Sk2 Silikátové skalné steny so štrbinovou vegetáciou

Výmera:10.4 ha
Vlastníctvo:štátne

Popis pralesového zvyšku

mur-3625
mur-3625
mur-3627
mur-3636
mur-3637
mur-3640
mur-3649
mur-3654
mur-3660
mur-3661
mur-3662
mur-3664
mur-3673

Lokalita sa nachádza vo Vihorlatských vrchoch v okolí rovnomenného vrcholu Múr (833 m n.m.). Vrcholová časť je tvorená mohutným a členitým skalným blokom. V okolí a pomedzi  skaly, ako aj na vrcholovej plošine sa zachovali veľmi pekné ukážky prírodných bukových a lipovo-javorové sutinových lesov.Lokalita nie je dostatočne chránená a platí tu len 2. stupeň ochrany. Cez lokalitu neprechádza žiadny značený turistický chodník.


< Späť na zoznam pralesových zvyškov