-
Pralesy.sk : Hlavná stránka

"Cesta slepého plnenia nariadení a príkazov vedie do slepej uličky. Cestou je postupné chápanie prírodných zákonov a ich dodržiavanie. Tie nám budú svetlom a oporou v ťažkých chvíľach rozhodovania. Ladislav Alcnauer, lesník "

sk en
-

Busov

Orografický celok:Busov
Okres:Bardejov
Katastrálne územie:Cigeľka
Ochrana:1. stupeň ochrany
Príslušnosť k VCHÚ:-
NATURA 2000:-
Typy biotopov:

Ls 4 Lipovo-javorové sutinové lesy
Ls 5.1 Bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy
Ls 5.2 Kyslomilné bukové lesy

Výmera:10.76 ha
Vlastníctvo:štátne v správe Lesy SR, š.p., OZ Prešov

Popis pralesového zvyšku

busov-3184
busov-3184
busov-3186
busov-3188
busov-3189
busov-3190
busov-3191
busov-3194
busov-3195
busov-3198
busov-3203
busov-3204
busov-3207

Lokalita sa nachádza na strmom severovýchodnom svahu vrchu Busov (1002 m n.m.).  Zachoval sa tu pralesový zvyšok, ktorý je tvorený prevažne bukovými lesmi s primiešaným javorom horským a javorom mliečnym. Ojedinele vyskytuje aj jedľa biela a  jarabina vtáčia. Stromy tu dosahujú výrazne rozmery, pri buku boli napríklad zaznamenané jedince s obvodom 382 cm, 347 cm a pri javore horskom 348 cm. Rozpätie nadmorských výšok na lokalite sa pohybuje od 700 do 890 m n.m.

Lokalita nie je dostatočne chránená  a platí tu len 1. st. ochrany.

Okrajom lokality pri hrebeni prechádza zeleno značený turistický chodník na vrchol Busova.


< Späť na zoznam pralesových zvyškov