-
Pralesy.sk : Hlavná stránka

"Cesta slepého plnenia nariadení a príkazov vedie do slepej uličky. Cestou je postupné chápanie prírodných zákonov a ich dodržiavanie. Tie nám budú svetlom a oporou v ťažkých chvíľach rozhodovania. Ladislav Alcnauer, lesník "

sk en
-

Kolienec

Orografický celok:Štiavnické vrchy
Okres:Žarnovica
Katastrálne územie:Voznica
Ochrana:2. stupeň ochrany - CHKO Štiavnické vrchy
Príslušnosť k VCHÚ:CHKO Štiavnické vrchy
NATURA 2000:SKUEV0263 Hodrušská hornatina
Typy biotopov:

Ls2.1 - Dubovo-hrabové lesy karpatské
Ls3.1 - Teplomilné submediteránne dubové lesy

Výmera:7.17 ha
Vlastníctvo:štátne

Popis pralesového zvyšku

Foto © Pavol Polák

drastvica_ls4_blokovisko_pp
drastvica_ls4_pp
drastvica_ls51_pp
drastvica_mj (1)
drastvica_mj (2)
drastvica_mj (3)
drastvica_mj (4)
drastvica_mj (5)
drastvica_mj (6)

Menší pralesový zvyšok teplomilných dúbrav (Ls3.1) a dubovo-hrabových lesov karpatských (Ls2.1) západne od lokality pralesa Drastvica, v rámci ktorej je pralesový zvyšok popísaný.


< Späť na zoznam pralesových zvyškov