-
Pralesy.sk : Hlavná stránka

"Cesta slepého plnenia nariadení a príkazov vedie do slepej uličky. Cestou je postupné chápanie prírodných zákonov a ich dodržiavanie. Tie nám budú svetlom a oporou v ťažkých chvíľach rozhodovania. Ladislav Alcnauer, lesník "

sk en
-

Sekaniny

Orografický celok:Kremnické vrchy
Okres:Žiar nad Hronom
Katastrálne územie:Ihráč
Ochrana:1. stupeň ochrany
Príslušnosť k VCHÚ:
NATURA 2000:
Typy biotopov:

Ls2.1 - Dubovo-hrabové lesy karpatské
Ls4 - Lipovo-javorové sutinové lesy
Ls5.1 - Bukové a bukovo-jedľové kvetnaté lesy

Výmera:12.52 ha
Vlastníctvo:štátne

Popis pralesového zvyšku

Foto © Pavol Polák

Menší pralesový zvyšok, južne od pralesa Dolný Chlm, v rámci ktoré je popísaný aj tento zvyšok.


< Späť na zoznam pralesových zvyškov