-
Pralesy.sk : Hlavná stránka

"Cesta slepého plnenia nariadení a príkazov vedie do slepej uličky. Cestou je postupné chápanie prírodných zákonov a ich dodržiavanie. Tie nám budú svetlom a oporou v ťažkých chvíľach rozhodovania. Ladislav Alcnauer, lesník "

sk en
-

Kútik

Orografický celok:Poľana
Okres:Detva
Katastrálne územie:Hriňová
Ochrana:2. stupeň ochrany
Príslušnosť k VCHÚ:CHKO Poľana
NATURA 2000:-
Typy biotopov:

Ls4 Lipovo-javorové sutinové lesy
Ls5.1 Lukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy

Výmera:8.61 ha
Vlastníctvo:štátne

Popis pralesového zvyšku

Zvyšok kedysi rozsiahlych prirodzených jedľovo-bukových a sutinových lesov v strmom členitom teréne. V povodí Bystrého potoka bolo ešte v 50. rokoch 20. storočia niekoľko desiatok hektárov lesov podobného charakteru. Porasty tvorí najmä buk, hojná je jedľa, početnejšiu prímes tvoria smreka a javor horský, zriedkavo sa vyskytujú aj ďalšie dreviny.


< Späť na zoznam pralesových zvyškov