-
Pralesy.sk : Hlavná stránka

"Cesta slepého plnenia nariadení a príkazov vedie do slepej uličky. Cestou je postupné chápanie prírodných zákonov a ich dodržiavanie. Tie nám budú svetlom a oporou v ťažkých chvíľach rozhodovania. Ladislav Alcnauer, lesník "

sk en
-

Biela dolina

Orografický celok:Slovenský raj
Okres:Spišská Nová Ves
Katastrálne územie:Hrabušice
Ochrana:5. stupeň ochrany – NPR Piecky
Príslušnosť k VCHÚ:NP Slovenský raj
NATURA 2000:SKUEV0112 Slovenský raj
Typy biotopov:

Ls6.2 Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy
Ls4 Lipovo-javorové sutinové lesy
Ls5.4 Vápnomilné bukové lesy

Výmera:8.77 ha
Vlastníctvo:štátne

Popis pralesového zvyšku

Zachovalý fragment vápnomilných bučín a reliktných borín na extrémne strmých svahoch v strednej časti rokliny Piecky. Reliéf bol dôvodom prečo boli tieto plochy len minimálne ovplyvnené. V pralese dominujú ihličnaté dreviny, najmä borovica lesná, primiešaný je smrek, roztrúsene sa vyskytujú smrekovec a jedľa. Z listnáčov dominuje buk, ostatné dreviny sa vyskytujú len sporadicky (breza, jarabina vtáčia, jarabina mukyňa, lipa veľkolistá, javor horský...). Roklinou vedie žlto značkovaná turistická trasa.


< Späť na zoznam pralesových zvyškov