-
Pralesy.sk : Hlavná stránka

"Cesta slepého plnenia nariadení a príkazov vedie do slepej uličky. Cestou je postupné chápanie prírodných zákonov a ich dodržiavanie. Tie nám budú svetlom a oporou v ťažkých chvíľach rozhodovania. Ladislav Alcnauer, lesník "

sk en
-

Maďarovo

Orografický celok:Veľká Fatra
Okres:Ružomberok
Katastrálne územie:Ľubochňa
Ochrana:3. stupeň ochrany
Príslušnosť k VCHÚ:NP Veľká Fatra
NATURA 2000:SKUEV0238 Veľká Fatra
Typy biotopov:

Ls5.1 Bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy

Výmera:7.35 ha
Vlastníctvo:štátne

Popis pralesového zvyšku

Foto © Juraj Tužinský

Lokalita sa nachádza vo Veľkej Fatre v Ľubochnianskej doline v závere doliny Suchá v podhrebeňovej časti (medzi kótami Maďarová 1340m.n.m a Čierňavský vrch 1318 m.n.m.) Pralesový zvyšok tvoria bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy, kde nachádza popri dominantnom buku (prevláda vo všetkých etážach) nachádzame jedľu, smrek, javor horský a výnimočne aj jarabinu vtáčiu.


< Späť na zoznam pralesových zvyškov