-
Pralesy.sk : Hlavná stránka

"Cesta slepého plnenia nariadení a príkazov vedie do slepej uličky. Cestou je postupné chápanie prírodných zákonov a ich dodržiavanie. Tie nám budú svetlom a oporou v ťažkých chvíľach rozhodovania. Ladislav Alcnauer, lesník "

sk en
-

Baraniarky

Orografický celok:Malá Fatra
Okres:Žilina
Katastrálne územie:Terchová
Ochrana:5. stupeň ochrany – NPR Veľká Bránica, malá časť 3.stupeň ochrany
Príslušnosť k VCHÚ:NP Malá Fatra
NATURA 2000:SKUEV0252 Malá Fatra
Typy biotopov:

Ls5.3 Javorovo-bukové horské lesy

Výmera:5.11 ha
Vlastníctvo:spoločenstevné

Popis pralesového zvyšku

Pralesový zvyšok sa nachádza v Malej Fatre, na severných svahoch kóty Baraniarky (1 270 m.n.m.). Na lokalite sa vyskytujú javorovo-bukové  horské  lesy, v ktorých prevláda buk, javor horský sa vyskytuje iba ojedinele. V blízkosti lokality vedie turistická trasa (modrá značka, Sedlo Príslop - Baraniarky).


< Späť na zoznam pralesových zvyškov