-
Pralesy.sk : Hlavná stránka

"Cesta slepého plnenia nariadení a príkazov vedie do slepej uličky. Cestou je postupné chápanie prírodných zákonov a ich dodržiavanie. Tie nám budú svetlom a oporou v ťažkých chvíľach rozhodovania. Ladislav Alcnauer, lesník "

sk en
-

Ľubietovský vepor

Orografický celok:Poľana
Okres:Banská Bystrica
Katastrálne územie:Ľubietová
Ochrana:5.stupeň ochrany - NPR Ľubietovský Vepor
Príslušnosť k VCHÚ:CHKO Poľana
NATURA 2000:SKUEV 0319 Poľana
Typy biotopov:

Ls5.1 Bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy
Ls8   Jedľové a jedľovo-smrekové lesy
Ls5.2 Kyslomilné bukové lesy
Ls5.3 Javorovo-bukové horské lesy

Výmera:7.24 ha
Vlastníctvo:štátne, obecné

Popis pralesového zvyšku

Foto © Marián Jasík

Zachovalý fragment porastu pralesovitého charakteru s prevahou buka, prímesou smreka, jedle a javora horského bez viditeľných znakov po ľudskej činnosti. Porasty sú prevažne dvojvrstvové, v počiatočnom štádiu rozpadu. Jedľovo-smrekové lesy sú vyvinuté na podvrcholovej sutine až balvanisku kóty Hrb s výrazným ostrým ohraničením. Cez lokalitu prechádza značkovaný turistický chodník. Ostatné časti lesných porastov Národnej prírodnej rezervácie Ľubietovský Vepor nesú neklamné znaky ľudskej činnosti (miliere, pne), ktoré sa premietli do čiastočnej zmeny drevinového zloženia a štruktúry lesných ekosystémov. V dôsledku regeneračných procesov dochádza k zahladzovaniu týchto priamych či nepriamych stôp, a to najmä na miestach po disturbanciách (vietor, podkôrny hmyz).


< Späť na zoznam pralesových zvyškov