-
Pralesy.sk : Hlavná stránka

"Racionálnosť evolučne konštituovaných systémov ďaleko prevyšuje racionálnosť individuálneho ľudského rozumu. Ladislav Kováč "

sk en
-

Jazvečia

Orografický celok:Nízke Tatry
Okres:Ružomberok
Katastrálne územie:Liptovská Štiavnica
Ochrana:5. stupeň ochrany – NPR Salatín
Príslušnosť k VCHÚ:Národný park Nízke Tatry
NATURA 2000:SKUEV 0197 Salatín
Typy biotopov:

Ls6.2  Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy

Výmera:7.12 ha
Vlastníctvo:štátne, spoločenstevné

Popis pralesového zvyšku

Foto © Marián Jasík

Reliktné porasty na ostrom vápencovom bralnatom hrebeni padajúceho do ústia Jazvečej doliny v NPR Salatín.  V porastoch dominuje smrek s hojnou prímesou smrekovca, borovice a viacerých ďalších druhov drevín. Prirodzený charakter si porasty zachovali len na skalnom hrebeni a v jeho bezprostrednej blízkosti, okolité porasty boli výrazne pozmenené. Prevažná časť lokality je prakticky neprístupná a vzhľadom na jej mimoriadnu extrémnosť je špecifická (napr. veľmi nízky počet ležiacich odumretých stromov).


< Späť na zoznam pralesových zvyškov