-
Pralesy.sk : Hlavná stránka

"Cesta slepého plnenia nariadení a príkazov vedie do slepej uličky. Cestou je postupné chápanie prírodných zákonov a ich dodržiavanie. Tie nám budú svetlom a oporou v ťažkých chvíľach rozhodovania. Ladislav Alcnauer, lesník "

sk en
-

Šiance

Orografický celok:Muránska planina
Okres:Revúca
Katastrálne územie:Muráň, Muránska Huta
Ochrana: 5. stupeň ochrany, NPR Šiance
Príslušnosť k VCHÚ:NP Muránska planina
NATURA 2000:SKUEV0225 Muránska planina
Typy biotopov:

Ls5.4 Vápnomilné bukové lesy
Ls4 Lipovo-javorové sutinové lesy

Výmera:9.98 ha
Vlastníctvo:štátne

Popis pralesového zvyšku

Zachovalé, pomerne nepristupné porasty pod hrebeňom v lokalite Šiance a v rovnomennej národnej prírodnej rezervácií. V porastoch dominuje buk, veľmi hojnú prímes tvoria dreviny sutinových lesov - jaseň, lipy, javory, ojedinele tu rastú aj dub a jarabina brekyňa. Vzhľadom na extrémnosť stanovišťa dreviny dosahujú vo fyzickom veku menšie dimenzie.


< Späť na zoznam pralesových zvyškov