-
Pralesy.sk : Hlavná stránka

"Racionálnosť evolučne konštituovaných systémov ďaleko prevyšuje racionálnosť individuálneho ľudského rozumu. Ladislav Kováč "

sk en
-

Holičná

Orografický celok:Kráľovohoľské Tatry
Okres:Poprad
Katastrálne územie:Liptovská Teplička
Ochrana:3. stupeň ochrany
Príslušnosť k VCHÚ:NP Nízke Tatry
NATURA 2000:SKUEV0310 Kráľovohoľské Nízke Tatry
Typy biotopov:

Ls9.1 Smrekové lesy čučoriedkové
Ls9.2 - Smrekové lesy vysokobylinné

Výmera:15.31 ha
Vlastníctvo:štátne

Popis pralesového zvyšku

Táto takmer 16 hektárová lokalita zachovalého smrekového lesa pralesovitého charakteru sa nachádza na severnej strane masívu Kráľovej hole. Leží na oboch stranách  doliny Holičná, pod rovnomenným ľadovcovým karom medzi Orlovou a Strednou hoľou. Prales sa tu zachoval vo výškach 1 380-1 490 m n.m. na východne až severozápadne orientovaných svahoch. V strede lokality, okolo potoka, je balvanitý terén. Ovplyvnenie lokality pastvou v dávnej minulosti nie je možné vylúčiť, napriek tomu, že dnes tento les nenesie žiadne stopy po tejto činnosti. Lokalita je silno ohrozená ťažbou dreva, podobne ako všetky okolité lesy.


< Späť na zoznam pralesových zvyškov