-
Pralesy.sk : Hlavná stránka

"Cesta slepého plnenia nariadení a príkazov vedie do slepej uličky. Cestou je postupné chápanie prírodných zákonov a ich dodržiavanie. Tie nám budú svetlom a oporou v ťažkých chvíľach rozhodovania. Ladislav Alcnauer, lesník "

sk en
-

Kozol

Orografický celok: Malá Fatra
Okres:Žilina
Katastrálne územie:Rajecké Teplice, Túrie
Ochrana:5. stupeň ochrany, NPR Kozol
Príslušnosť k VCHÚ: -
NATURA 2000:SKUEV0239 Kozol
Typy biotopov:

Ls5.4 - Vápnomilné bukové lesy

Výmera:18.9 ha
Vlastníctvo:štátne

Popis pralesového zvyšku

Foto © Pavol Polák

Jedľovo-bukové lesy s prímesou vzácnych listnáčov, v nadväznosti na lokálne suťoviská a skalné formy v severovýchodnej časti rovnomennej prírodnej rezervácie. Pre pralesný zvyšok sú charakteristické buky a jedle blízko fyzického veku a to napriek tomu, že nedosahujúú extrémne hrúbkové dimenzie.


< Späť na zoznam pralesových zvyškov