-
Pralesy.sk : Hlavná stránka

"Cesta slepého plnenia nariadení a príkazov vedie do slepej uličky. Cestou je postupné chápanie prírodných zákonov a ich dodržiavanie. Tie nám budú svetlom a oporou v ťažkých chvíľach rozhodovania. Ladislav Alcnauer, lesník "

sk en
-

Malý Milič

Orografický celok:Slanské vrchy
Okres:Košice - okolie
Katastrálne územie:Slanská Huta, Skároš
Ochrana:5.stupeň ochrany - NPR Malý Milič
Príslušnosť k VCHÚ:-
NATURA 2000:SKUEV 0327 Milič
Typy biotopov:

Ls4 - Lipovo-javorové sutinové lesy
Ls5.1 - Bukové a jedľovo-bukové kvetnaté les

Výmera:5.87 ha
Vlastníctvo:štátne

Popis pralesového zvyšku

Foto © Juraj Vysoký

Lokalita leží na veľmi strmom SV svahu Malého Miliča. Nachádza sa tu veľmi pekný pralesový zvyšok lipovo-javorových sutinových lesov, ktoré v okrajových častiach precháduajú do bukových lesov. Na lokalite možno nájsť aj veľmi estetické skaly a bralá, kde sa vyskytuje typ biotopu Sk2 Silikátové skalné steny so štrbinnou vegetáciou. Lokalita je súčasťou NPR Malý Milič, ktorá bola vyhlásená v roku 1950.


< Späť na zoznam pralesových zvyškov