-
Pralesy.sk : Hlavná stránka

"Cesta slepého plnenia nariadení a príkazov vedie do slepej uličky. Cestou je postupné chápanie prírodných zákonov a ich dodržiavanie. Tie nám budú svetlom a oporou v ťažkých chvíľach rozhodovania. Ladislav Alcnauer, lesník "

sk en
-

Koryto

Orografický celok:Poľana
Okres:Detva
Katastrálne územie:Hriňová, Detva
Ochrana:2. stupeň ochrany - CHKO Poľana
Príslušnosť k VCHÚ:CHKO Poľana
NATURA 2000:SKUEV0009 - Poľana
Typy biotopov:

Ls5.1 - Bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy
Ls4 - Lipovo-javorové sutinové lesy

Výmera:6.96 ha
Vlastníctvo:štátne

Popis pralesového zvyšku

Foto © Pavol Polák

korytoau

V závere Detvianskeho potoka pod Prednou Poľanou v nadmorskej výške 1060 až 1180 m sa nachádza pralesový zvyšok Koryto. V pralesovom zvyšku sa nachádza biotop kvetnatých bučín, ktorý na sutinových miestach strieda biotop javorových sutinových lesov, ale len vo veľmi nízkom zastúpení. Dominantnou drevinou je buk lesný, ktorý sa strieda s jedľou bielou a smrekom obyčajným. V menšej miere sa uplatňuje aj jaseň štíhli a javor horský, prípadne jarabina vtáčia a ďalšie dreviny. Územie bolo v minulosti pravdepodobne mepatrne ovplyvnené uhliarením a po okrajoch vyznačeného zvyšku boli zaznamenané staršie pne. V okolí nadväzuje na zvyšok niekoľko veľmi kvalitných prírodných lesov približne do výmery 25ha, ktoré v prípade nezasahovania môžu byť sekundárnymi pralesmi v horizonte 50 rokov. V dolinke, kde je terén sutinovejší, miestami sa vytvára až blokovisko je les mimoriadne dynamický, v okolí na priaznivejších miestach je prales prevažne v štádiu optima. Ponad zvyšok je vybudovaná nová asfaltová približovacia cesta, ktorou je vedený aj turisticky značená trasa. Zvyšok je dostupný aj ďalšími cestami vedenými dolinou a vrstevnicou nižšie. Objekt je pomerne blízko horského hotela Poľana a je vhodný na využitie pre poznávací turizmus.


< Späť na zoznam pralesových zvyškov