-
Pralesy.sk : Hlavná stránka

"Cesta slepého plnenia nariadení a príkazov vedie do slepej uličky. Cestou je postupné chápanie prírodných zákonov a ich dodržiavanie. Tie nám budú svetlom a oporou v ťažkých chvíľach rozhodovania. Ladislav Alcnauer, lesník "

sk en
-

Veľký Rozsutec

Orografický celok:Malá Fatra
Okres:Žilina
Katastrálne územie:Terchová
Ochrana:5. stupeň ochrany - NPR Rozsutec
Príslušnosť k VCHÚ:NP Malá Fatra
NATURA 2000:SKUEV0252 - Malá Fatra
Typy biotopov:

Ls9.2 - Smrekové lesy vysokobylinné
Ls9.1 - Smrekové lesy čučoriedkové
Kr10 - Kosodrevina

Výmera:9.4 ha
Vlastníctvo:súkromné - spoločenstevné

Popis pralesového zvyšku

Foto © Pavol Polák

V severnej stene Veľkého Rozsutca nad Kremennou dolinou sa nachádza samostatný pralesový zvyšok, ktorý je obklopený skalami a kosodrevinou a na spodnom okraji zárezom potoka v Kremennej doline. Lokalita sa nachádza v národnej prírodnej rezervácii Rozsutec vyhlásenej v roku 1967 predovšetkým na ochranu vzácnych a ohrozených druhov fauny a flóry a jedinečných biocenóz Rozsutca v Malej Fatre. Pralesový zvyšok sa nachádza v nadmorskej výške 1160 až 1410 m. Prevažná časť lesa je tvorená zachovalým smrekovým lesom vysokobylinným. Stromová etáž je takmer výlučne tvorená smrekom obyčajným, len pri spodnom okraji boli zaznamenané ojedinelé jedince javora horského a miestami sa vyskytovali aj jedince jarabiny vtáčej. Po okrajoch zasahuje do pralesového zvyšku aj kosodrevina.


< Späť na zoznam pralesových zvyškov