-
Pralesy.sk : Hlavná stránka

"Cesta slepého plnenia nariadení a príkazov vedie do slepej uličky. Cestou je postupné chápanie prírodných zákonov a ich dodržiavanie. Tie nám budú svetlom a oporou v ťažkých chvíľach rozhodovania. Ladislav Alcnauer, lesník "

sk en
-

Pod Strážovom

Orografický celok:Strážovské vrchy
Okres:Považská Bystrica
Katastrálne územie:Pružina
Ochrana:5. stupeň ochrany - NPR Strážov
Príslušnosť k VCHÚ:CHKO Strážovské vrchy
NATURA 2000:SKUEV0256 - Strážovské vrchy
Typy biotopov:

Ls5.4 - Vápnomilné bukové lesy

Výmera:10.54 ha
Vlastníctvo:štátne

Popis pralesového zvyšku

Foto © Pavol Polák

V severovýchodnej časti rezervácie NPR Strážov, v dolinke Strážovského potoka pod vápencovými skalami sa nachádza pralesový zvyšok. Jedná sa o stŕmy svah miestami prerušený skalami a sutinami v nadmorskej výške 860 až 1120 m. Nedostupnosť terénu zachovala pomerne málo narušené lesy, zachovali sa však len vo veľmi úzkom páse. Nižšie sú ovplyvnené lesohospodárskymi zásahmi a vyššie zase bývalým pasením. V území sa prakticky vyskytujú len vápnomilné bukové lesy a to napriek tomu, že územie je bohaté na výskyt skál a sutín. Druhy drevín z lipovo-javorových sutinových lesov sa uplatňujú len sporadicky, takmer výlučne dominuje len buk lesný. Územie nie je prístupné cestou ani turistickým alebo lesníckym chodníkom, aj keď tieto trasy ako aj cesty sú v relatívne blízkom dosahu k pralesovému zvyšku.


< Späť na zoznam pralesových zvyškov