-
Pralesy.sk : Hlavná stránka

"Cesta slepého plnenia nariadení a príkazov vedie do slepej uličky. Cestou je postupné chápanie prírodných zákonov a ich dodržiavanie. Tie nám budú svetlom a oporou v ťažkých chvíľach rozhodovania. Ladislav Alcnauer, lesník "

sk en
-

Raková

Orografický celok:Veľká Fatra
Okres:Ružomberok
Katastrálne územie:Ľubochňa
Ochrana:3. stupeň ochrany - NP Veľká Fatra
Príslušnosť k VCHÚ:NP Veľká Fatra
NATURA 2000:SKUEV0238 - Veľká Fatra
Typy biotopov:

Ls5.4 - Vápnomilné bukové lesy
Ls5.3 - Javorovo-bukové horské lesy

Výmera:11.99 ha
Vlastníctvo:štátne

Popis pralesového zvyšku

Foto © Pavol Polák

Južne od Kľackého potoka, nad chatou Raková pod Kľakom vo Veľkej Fatre sa nachádza Raková skala, kde je aj pralesový zvyšok, ktorý sme pomenovali Raková. Nachádza sa v nadmorskej výške 1000 až 1150 m. Rakova skala a jej okolie s lesmi v ktorých sa striedajú javorovo-bukové horské lesy s vápnomilnými bučinami, ktoré miestami už akokeby prechádzali až k biotopu jedľových a jedľovo-smrekových lesov. Na skalách je vyššia účasť smreka a jedle. Územie pre mnžstvo skál bolo asi ťažko dostupné a preto sa v týchto miestach zachovali lesy s pralesovou štruktúrou. Napriek skalným útvarom tu dreviny dosahovali svoj fyzicky vek, ktorý je veľmi rôzny. Veľmi bohatý a rôznorodý bylinný podrast. Všetky dreviny tu dosahujú aj pomerne veľké hrúbky, napr. javor horský s obvodom 318cm. V okolitých porastoch - prírodných lesoch došlo v minulosti k určitým zásahom predovšetkým pasením ale aj jemnejšími lesohospodárskymi zásahmi. V týchto lesoch sme zaznamenali aj jedľu s obvodom 540 cm a javor horský s obvodom 356 cm.


< Späť na zoznam pralesových zvyškov