-
Pralesy.sk : Hlavná stránka

"Cesta slepého plnenia nariadení a príkazov vedie do slepej uličky. Cestou je postupné chápanie prírodných zákonov a ich dodržiavanie. Tie nám budú svetlom a oporou v ťažkých chvíľach rozhodovania. Ladislav Alcnauer, lesník "

sk en
-

Veľká Bránica

Orografický celok:Malá Fatra
Okres:Žilina
Katastrálne územie:Belá
Ochrana:5. stupeň ochrany – NPR Veľká Bránica
Príslušnosť k VCHÚ:Národný park Malá Fatra
NATURA 2000:SKUEV 0252 Malá Fatra
Typy biotopov:

Ls5.3 Javorovo-bukové horské lesy

Výmera:9.7 ha
Vlastníctvo:spoločenstevné

Popis pralesového zvyšku

Foto © Marián Jasík

Z pomerne rozsiahlej plochy lesov v Národnej prírodnej rezervácie Veľká Bránica si prirodzený charakter zachovali iba lesy na severovýchodných svahoch kóty Hole v blízkosti Sedla na Koni. Sú ukážkou javorovo-bukových horských lesov. Popri dominantnom buku menšiu prímes tvoria javor horský, smrek, jedľa a jaseň. Napriek tomu, že ide o najzachovalejšie lesné biotopy v lokalite, ani tieto sa nevyhli ovplyvneniu v dávnejšej minulosti (predpokladané preháňanie dobytka). Prevažná časť lesov rezervácie bola v dávnejšej minulosti výrazne ovplyvnená (plošné holoruby), negatívne dôsledky je možné v území pozorovať dodnes (erózia, nitrifikácia).


< Späť na zoznam pralesových zvyškov