-
Pralesy.sk : Hlavná stránka

"Cesta slepého plnenia nariadení a príkazov vedie do slepej uličky. Cestou je postupné chápanie prírodných zákonov a ich dodržiavanie. Tie nám budú svetlom a oporou v ťažkých chvíľach rozhodovania. Ladislav Alcnauer, lesník "

sk en
-

Rožok

Orografický celok:Bukovské vrchy
Okres:Snina
Katastrálne územie:Uličské Krivé
Ochrana:5. st.ochrany - NPR Rožok
Príslušnosť k VCHÚ:Národný park Poloniny
NATURA 2000:SKÚEV 0210 Stinská
Typy biotopov:

Ls5.1 Bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy

Výmera:65.61 ha
Vlastníctvo:štátne

Popis lokality

Foto © Juraj Vysoký

rozok3_jv
rozok4_jv
rozok5_jv

Lokalita pralesa sa nachádza v Bukovských vrchoch, prevažne na severných svahoch rovnomenného kopca Rožok v nadmorskej výške 460 – 780 m n.m.  Tvorí ju záver údolia so zvlnenými bočnými hrebeňmi členenými úžľabinami a viacerými prameniskami. Sťažená prístupnosť lokality pravdepodobne významne prispela k zachovaniu pralesa.

V lokalite je veľmi pekný rovnorodý bukový prales o výmere 66 ha. Prales je výrazne výškovo a hrúbkovo diferencovaný s maloplošnou textúrou a s dostatočným množstvom rovnomerne rozmiestneného stojaceho a ležiaceho mŕtveho dreva vo všetkých štádiách rozkladu. Hlavnou drevinou je buk lesný, len vo vyšších častiach lokality sa ojedinele vyskytuje aj javor horský.
Bylinná zložka je na väčšine plochy veľmi chudobná (dominuje slt Fagetum pauper), len vo vyšších častiach a pri potokoch je bohatšia (výskyt slt Fagetum typicum). V lokalite je založených niekoľko trvalých výskumných plôch.

Celá lokalita je chránená od roku 1965 v rámci NPR Rožok a platí v nej 5. stupeň ochrany. Prales Rožok je zároveň jednou zo série desiatich lokalít karpatských bukových pralesov (4 lokality na Slovensku a 6 lokalít na Ukrajine), ktoré boli v roku 2007 zaradené do zoznamu svetového prírodného dedičstva UNESCO.

Lokalita nie je v súčasnosti prístupná žiadnym značkovaným turistickým a ani lesníckym chodníkom. K blízkosti hraníc lokality sa však dá dostať po približovacích lesných cestách.


< Späť na zoznam pralesov