-
Pralesy.sk : Hlavná stránka

"Cesta slepého plnenia nariadení a príkazov vedie do slepej uličky. Cestou je postupné chápanie prírodných zákonov a ich dodržiavanie. Tie nám budú svetlom a oporou v ťažkých chvíľach rozhodovania. Ladislav Alcnauer, lesník "

sk en
-

Vítame Vás na web stránkach venovaných pralesom a prírodným lesom na Slovensku. Stránky sú určené pre všetkých, ktorých téma zaujíma, od vedeckých a odborných pracovníkov až po širokú verejnosť. Nájdete tu širokú paletu informácií o ich výskyte, význame, výskume, ochrane, ale aj ohrození. Našou snahou je, aby ste tu postupne našli všetko, čo chcete a potrebujete o pralesoch na Slovensku vedieť.

Fotoblok

Huby

- - -
hosting
-
-
-
Táto web stránka bola vytvorená v rámci projektu „Ochrana pralesov Slovenska”, ktorý bol spolufinancovaný z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Aktualizácia web stránky sa v období 03/2013 – 01/2015 realizuje v rámci projektu „Poznávame a chránime pralesy Slovenska“, ktorý bol podporený prostredníctvom Programu Švajčiarsko – Slovenskej spolupráce v rámci rozšírenej Európskej Únie. Realizáciu týchto projektov podporil aj Svetový fond na ochranu prírody (WWF). Webhosting je sponzorovaný spoločnosťou WebSupport.sk.