-
Pralesy.sk : Hlavná stránka

"Cesta slepého plnenia nariadení a príkazov vedie do slepej uličky. Cestou je postupné chápanie prírodných zákonov a ich dodržiavanie. Tie nám budú svetlom a oporou v ťažkých chvíľach rozhodovania. Ladislav Alcnauer, lesník "

sk en
-

Nežabec

Orografický celok:Vihorlatské vrchy
Okres:Snina
Katastrálne územie:Kolonica, Vyšná Rybnica
Ochrana:2. stupeň ochrany
Príslušnosť k VCHÚ:CHKO Vihorlat
NATURA 2000:SKUEV 0209 Morské oko
Typy biotopov:

Ls5.3 Javorovo-bukové horské lesy
Ls5.1 Bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy

Výmera:50.11 ha
Vlastníctvo:spoločenstevné, štátne, súkromné

Popis lokality

Lokalita pralesa sa nachádza vo vrcholovej časti a na východných svahoch vrchu Nežabec (1023 m .n.m.) v pohorí Vihorlat. V severovýchodnej časti schádza až do nadmorskej výšky 730 m. Vo vrcholovej časti a pri hrebeni sa zachovali veľmi pekné javorovo-bukové horské lesy. Napriek nadmorskej výške a klimatickým vplyvom tu dosahujú stromy mohutné rozmery. Tesne pod vrcholom Nežabca bol napríklad nameraný pri javore horskom obvod kmeňa 290 cm a pri buku 292 cm. Podiel javora klesá so znižujúcou sa nadmorskou výškou a v nižších častiach vo východnej časti dominujú rovnorodé bukové lesy. Výšková a hrúbková štruktúra lesov je veľmi diferencovaná a na lokalite sa nachádza dostatok mŕtveho dreva vo všetkých stupňoch rozkladu. Priamo na ploche lokality nie sú žiadne viditeľné znaky po ľudskej činnosti.

Lokalita pralesa je spolu s ďalšími pralesmi vo Vihorlate súčasťou série lokalít karpatských bukových pralesov na Ukrajine a Slovensku, ktoré boli v roku 2007 zaradené do zoznamu svetového prírodného dedičstva UNESCO. Napriek tomu územie nie je dostatočne chránené, platí v ňom len  2. stupeň ochrany, ktorý v podstate umožňuje vykonávanie akýchkoľvek lesohospodárskych zásahov. Lokalita pralesa je dobre prístupná hrebeňovým červeno značeným turistickým chodníkom.


< Späť na zoznam pralesov