-
Pralesy.sk : Hlavná stránka

"Cesta slepého plnenia nariadení a príkazov vedie do slepej uličky. Cestou je postupné chápanie prírodných zákonov a ich dodržiavanie. Tie nám budú svetlom a oporou v ťažkých chvíľach rozhodovania. Ladislav Alcnauer, lesník "

sk en
-

Šimonka

Orografický celok:Slanské vrchy
Okres:Vranov nad Topľou, Prešov
Katastrálne územie:Hermanovce nad Topľou, Zlatá Baňa, Zámutov
Ochrana:5. stupeň ochrany – NPR Šimonka
Príslušnosť k VCHÚ:-
NATURA 2000:-
Typy biotopov:

Ls5.3 Javorovo-bukové horské lesy
Ls4 Lipovo-javorové sutinové lesy

Výmera:29.32 ha
Vlastníctvo:štátne

Popis lokality

Lokalita sa nachádza v Slanských vrchoch vo vrcholovej časti najvyššieho vrchu – Šimonky (1092 m n.m.).  Rozpätie nadmorských výšok na lokalite sa pohybuje 980 – 1090 m.

Na prevažnej časti lokality sa zachovali veľmi pekné javorovo-bukové horské lesy. Len na veľmi malej časti na západe lokality sa vyskytuje aj biotop lipovo-javorových sutinových lesov. Okrem buka a javora horského sa na lokalite ojedinele vyskytuje aj brest horský a jaseň štíhly. V blízkosti vrcholu majú stromy zakrpatený vzrast v dôsledku klimatických vplyvov.  Tesne pod vrcholom sú skaly a bralá s výskytom biotopu silikátové skalné steny so štrbinovou vegetáciou. Lesy na lokalite spĺňajú všetky charakteristiky pralesa, sú výrazne výškovo a hrúbkovo diferencované, vyskytuje sa tu dostatok mŕtveho dreva vo všetkých stupňoch rozkladu, ako aj stromy fyzického veku.  Stopy po ľudskej činnosti (staré pne) sú viditeľné len na okrajoch lokality.

Celá plocha pralesa je chránená v rámci NPR Šimonka (rok vyhlásenia 1950) a platí v nej 5. stupeň ochrany.  Priamo cez lokalitu prechádza žlto značený turistický chodník, ktorý vedie na vrchol Šimonky.


< Späť na zoznam pralesov