-
Pralesy.sk : Hlavná stránka

"Cesta slepého plnenia nariadení a príkazov vedie do slepej uličky. Cestou je postupné chápanie prírodných zákonov a ich dodržiavanie. Tie nám budú svetlom a oporou v ťažkých chvíľach rozhodovania. Ladislav Alcnauer, lesník "

sk en
-

Ostrva

Orografický celok:Vysoké Tatry
Okres:Poprad
Katastrálne územie:Starý Smokovec
Ochrana:5. stupeň ochrany - NPR Mengusovská dolina, NPR Štôlska dolina
Príslušnosť k VCHÚ:TANAP
NATURA 2000:SKUEV0307 Tatry
Typy biotopov:

Ls9.1 Smrekové lesy čučoriedkové
Ls9.4 Smrekovcovo-limbové lesy

Výmera:23.32 ha
Vlastníctvo:štátne

Popis lokality

Lokalita sa nachádza vo Vysokých Tatrách, na južne a západne orientovaných svahoch pod kótou Ostrva  (1 984 m n. m.), v nadmorskej výške 1450 – 1 650 m. Celá lokalita pralesa leží v rezerváciách NPR Mengusovská dolina a NPR Štôlska dolina v 5. tom stupni ochrany. Prales sa zachoval zväčša na skalnatých a strmých svahoch, či podsvahových sutinách. Na lokalite okrem smrekových lesov čučoriedkových nachádzame aj  smrekovcovo – limbové lesy, pričom limby rastú hlavne v neprístupných skalnatých častiach. Na lokalite je pomerne málo límb väčších dimenzií a je predpoklad, že časť límb mohla byť v minulosti selektívne vyťažená. Avšak známky po ťažbe už dnes nie sú na lokalite viditeľné. Lokalita nie je sprístupnená turistickým chodníkom.


< Späť na zoznam pralesov