-
Pralesy.sk : Hlavná stránka

"Cesta slepého plnenia nariadení a príkazov vedie do slepej uličky. Cestou je postupné chápanie prírodných zákonov a ich dodržiavanie. Tie nám budú svetlom a oporou v ťažkých chvíľach rozhodovania. Ladislav Alcnauer, lesník "

sk en
-

Chleb

Orografický celok:Malá Fatra
Okres:Žilina
Katastrálne územie:Terchová
Ochrana:5. stupeň ochrany - NPR Chleb
Príslušnosť k VCHÚ:NP Malá Fatra
NATURA 2000:SKUEV0252 Malá Fatra
Typy biotopov:

Ls5.3 Javorovo-bukové horské lesy
Ls5.1 Bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy
Ls9.1 Smrekové lesy čučoriedkové

Výmera:40.67 ha
Vlastníctvo:súkromné

Popis lokality

Lokalita sa nachádza v Malej Fatre v NPR Chleb, na západne orientovaných svahoch pod kótou Steny – severný vrchol  (1 535 m n. m.), v nadmorskej výške 859 – 1 350 m. Prales sa zachoval hlavne na terase nad strmými skalnými stenami, kde z biotopov prevládajú jedľovo-bukovo kvetnaté lesy v komplexe s javorovo bukovými horskými lesmi, ale v  južnej časti uvedenej lokality nájdeme veľmi pekné smrekové lesy čučoriedkové. Uvedená pestrosť biotopov dokazuje zaujímavé geologické podložie, kde na pomerne malom území sa striedajú kremence a kremencové pieskovce s vápencami a dolomitmi. Zachovalý prales je z väčšej časti v štádiu optima, s veľmi peknou štruktúrou. Na celej lokalite je množstvo odumretého dreva, ale aj stromov blízko fyzického veku. Lokalita nie je sprístupnená turistickým chodníkom.


< Späť na zoznam pralesov