-
Pralesy.sk : Hlavná stránka

"Cesta slepého plnenia nariadení a príkazov vedie do slepej uličky. Cestou je postupné chápanie prírodných zákonov a ich dodržiavanie. Tie nám budú svetlom a oporou v ťažkých chvíľach rozhodovania. Ladislav Alcnauer, lesník "

sk en
-

Hlina

Orografický celok:Západné Tatry
Okres:Poprad
Katastrálne územie:Starý Smokovec
Ochrana:5. stupeň ochrany - NPR Tichá dolina
Príslušnosť k VCHÚ:TANAP
NATURA 2000:SKUEV0307 Tatry
Typy biotopov:

Ls9.1 Smrekové lesy čučoriedkové

Výmera:24.38 ha
Vlastníctvo:štátne

Popis lokality

Hlina je jeden zo zachovalých pralesov na území Národnej prírodnej rezervácie Tichá dolina (vyhlásená v roku 1991 na výmere 5 967 ha). Z biotopov dominujú smrekové lesy čučoriedkové.  Na lokalite pralesa nájdeme množstvo odumretého dreva vo všetkých stupňoch rozkladu ako aj stromy blízko fyzického veku. Časti na hrebeňoch sú výrazne ovplyvnené prirodzenými disturbanciami (vietor, podkôrny hmyz) a to najmä z poslednej dekády. Na miestach po disturbanciách sa výraznejšie uplatňuje jarabina. Lokalita aj širšie územie rezervácie je domovom viacerých vzácnych druhov flóry a významnou lokalitou karpatskej fauny. Lokalitou neprechádza značkovaná turistická trasa. Znaky po ľudskej činnosti z nie sú na prevažne časti lokality viditeľné, ale je predpoklad ovplyvnenia niektorých miest pastvou a selektívneho vyťaženia limby vo vyšších partiách lokality. Na niekoľkých miestach v rámci pralesa boli nájdené spílené a pravdepodobne aj odkôrnené smreky a a existujú aj informácie o podsadbách na niekoľkých malých plochách lokality.


< Späť na zoznam pralesov