-
Pralesy.sk : Hlavná stránka

"Cesta slepého plnenia nariadení a príkazov vedie do slepej uličky. Cestou je postupné chápanie prírodných zákonov a ich dodržiavanie. Tie nám budú svetlom a oporou v ťažkých chvíľach rozhodovania. Ladislav Alcnauer, lesník "

sk en
-

Suť

Orografický celok:Štiavnické vrchy
Okres:Žiar nad Hronom
Katastrálne územie:Šášovské podhradie
Ochrana:2. stupeň ochrany
Príslušnosť k VCHÚ:CHKO Štiavnické vrchy
NATURA 2000:SKUEV0265 - Suť
Typy biotopov:

Ls4 - Lipovo-javorové sutinové lesyLs2.1 - Dubovo-hrabové lesy karpatskéNBP - Sk5 - Nespevnené silikátové sutiny v kolínnom stupni

Výmera:21.79 ha
Vlastníctvo:štátne

Popis lokality

koruna mohutného duba; Foto © Pavol Polák

V severnej časti CHKO Štiavnické vrchy južne od Šášovského hradu sa rozprestiera lokalita Suť okolo rovnomennej kóty s nadmorskou výškou 718 m n.m. Na lokalite sa striedajú extrémne lipovo-javorové sutinové lesy, ktoré miestami prechádzajú do otvorených kamenných morí spoločne s dubovo-hrabovými lesmi karpatskými. Južne lokalita plynulo prechádzala v bukový prales, ktorý bol pred pár rokmi po rozpade spôsobeným vetrom vyťažený. Na mieste zostalo len torzo mohutného buka s obvodom 489 cm. Raritou je živý brečtan s obvodom kmeňa 72 cm, ktorý sa opiera o mohutný dub s obvodom kmeňa 391 cm. Takýchto mohutných dubov zimných je na lokalite viac. Na lokalitu sa dá dostať turistickou značkou, ktorá vedie od Šášovského hradu k obci Močiar.


< Späť na zoznam pralesov