-
Pralesy.sk : Hlavná stránka

"Cesta slepého plnenia nariadení a príkazov vedie do slepej uličky. Cestou je postupné chápanie prírodných zákonov a ich dodržiavanie. Tie nám budú svetlom a oporou v ťažkých chvíľach rozhodovania. Ladislav Alcnauer, lesník "

sk en
-

Snožka

Orografický celok:Nízke Tatry
Okres:Brezno
Katastrálne územie:Dolná Lehota
Ochrana:3. stupeň ochrany
Príslušnosť k VCHÚ:NP Nízke Tatry
NATURA 2000:SKUEV0302 Ďumbierske Nízke Tatry
Typy biotopov:

Ls5.1 Bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy
Ls4 Lipovo-javorové sutinové lesy

Výmera:20.29 ha
Vlastníctvo:štátne

Popis lokality

Menšia lokalita kedysi rozsiahlejších prirodzených lesov s charakterom pralesa v oblasti Vajskovskej doliny, na juhovýchodne orientovaných svahoch Snožky (1 378 m n.m.). Lesy tu reprezentujú zachovalé jedľové-bučiny a sutinové lesy s pestrým drevinovým zložením, v ktorých dominuje buk s výraznou prímesou jedle, smreka, javora horského, bresta, jaseňa a zriedkavejšie aj ďalších drevín (javor mliečny, lipa veľkolistá, jarabina vtáčia..).  Vďaka extrémnejšiemu reliéfu si zachovali prirodzené drevinové zloženie a štruktúru, bez stôp po ľudskej činnosti. V segmente primeraný počet stromov blízko fyzického veku a hrubé odumreté drevo vo všetkých štádiách rozkladu. Na viacerých miestach dochádza k pozvoľným zmenám v dôsledku menších opakujúcich sa vetrových disturbancií. Vymapovaný prales je súčasťou Národného parku Nízke Tatry a súčasne územia európskeho významu SKUEV 0302 Ďumbierske Nízke Tatry. V blízkosti pralesa, v hlavnej doline,  prechádza značkovaná turistická trasa vedúca Vajskovskou dolinou.


< Späť na zoznam pralesov