-
Pralesy.sk : Hlavná stránka

"Cesta slepého plnenia nariadení a príkazov vedie do slepej uličky. Cestou je postupné chápanie prírodných zákonov a ich dodržiavanie. Tie nám budú svetlom a oporou v ťažkých chvíľach rozhodovania. Ladislav Alcnauer, lesník "

sk en
-

Sninský kameň

Orografický celok:Vihorlatské vrchy
Okres:Sobrance, Humenné, Snina
Katastrálne územie:Remetské Hámre, Valaškovce - vojenský obvod, Zemplínske Hámre, Snina
Ochrana:2.,4. a 5. stupeň ochrany – PP Sninsky kameň
Príslušnosť k VCHÚ:CHKO Vihorlat
NATURA 2000:SKUEV0209 Morské oko, SKCHVU035 Vihorlatské vrchy
Typy biotopov:

Ls 5.1 Bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy
Ls 5.3 Javorovo-bukové horské lesy
Ls 4 Lipovo-javorové sutinové lesy
Sk2 Silikátové skalné steny so štrbinovou vegetáciou

Výmera:25.87 ha
Vlastníctvo:štátne

Popis lokality

skamen-2683
skamen-2683
skamen-2686
skamen-2690
skamen-2695
skamen-5203
skamen-5212
skamen-5216
skamen-5228
sninsky_kamen-5225

Ako už názov napovedá lokalita pralesa sa nachádza v po oboch stranách hrebeňa okolo andezitových skalných útvarov Veľký a Malý Sninský kameň (1 006 m n.m.) vo Vihorlatských vrchoch. Na úpätí skalných brál sa nachádzajú lipovo-javorové sutinové lesy, v blízkosti hrebeňa zachovalé javorovo- bukové horské lesy, ktoré nižšie prechádzajú do rovnorodých bučín. Stopy po ťažbe dreva sa nachádzajú len na okrajoch lokality a v malom rozsahu aj pod južnou stenou Malého Sninského kameňa. Rozpätie nadmorských výšok na lokalite je od 760 do 1000 m n.m.

Z botanikého hľadiska je zaujímavý odlišný výskyt rastlín na chladnej severnej a teplej južnej strane skalných brál. Na skalnatom vrchole a južných stenách rastie xerotermná vegetácia. Medzi endemity patrí kostrava vihorlatská, ďalej tu rastie kostrava ovčia, rozchodník ročný, vudsia skalná, slezník červený, sladič obyčajný a ďalšie druhy skalných štrbín.

Časť lokality pralesa je chránená v rámci Prírodnej pamiatky Sninský kameň a platí tu 5 . stupeň ochrany (na ploche 1,6 ha), v ochrannom pásme platí 4. st. ochrany. Zvyšná časť lokality je v 2. stupni ochrany.

Lokalita je veľmi dobre prístupná po značených turistických trasách, stretáva sa tu modrá značka od severu a červenou hrebeňovou značkou a prechádza tadiaľ aj náučný chodník Morské oko – Sninský kameň – Sninské rybníky.

Lokalita spolu s ďalšími pralesmi Vihorlatu patria do série lokalít karpatských bukových pralesov na Ukrajine a Slovensku, ktoré boli v roku 2007 zaradené do zoznamu svetového prírodného dedičstva UNESCO.


< Späť na zoznam pralesov