-
Pralesy.sk : Hlavná stránka

"Cesta slepého plnenia nariadení a príkazov vedie do slepej uličky. Cestou je postupné chápanie prírodných zákonov a ich dodržiavanie. Tie nám budú svetlom a oporou v ťažkých chvíľach rozhodovania. Ladislav Alcnauer, lesník "

sk en
-

Kujavy

Orografický celok:Slanské vrchy
Okres:Prešov
Katastrálne územie:Zlatá Baňa
Ochrana:1. stupeň ochrany
Príslušnosť k VCHÚ:-
NATURA 2000:SKCHVU025 Slanské vrchy
Typy biotopov:

Ls 4 Lipovo-javorové sutinové lesy

Ls 5.1 Bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy

Ls 9.1 Smrekové lesy čučoriedkové

Ls 8 Jedľové a jedľovo-smrekové lesy

Výmera:30.94 ha
Vlastníctvo:štátne v správe Lesy SR, š.p., OZ Prešov

Popis lokality

kujava-0811
kujava-0811
kujava-0814
kujava-0817
kujava-0818
kujava-0820
kujava-0824
kujava-0828
kujava-0838
kujava-0850
kujava-0863
kujava-0866
kujava-0868
kujava-0873
kujava-0898
kujava-0914
kujava-0916
kujava-0941
kujava-0943
kujava-0948
kujava-1017

Lokalita sa nachádza v Slanských vrchoch v bočnej rázsoche vrchu Čierna hora. V mapách sa stretnete aj s označením Chujava. Ide mimoriadne zaujímavé miesto  aj z geomorfologického hľadiska. Západná polovica lokality je tvorená kotlinovým prepadliskom, ktoré pravdepodobne vzniklo po rozsiahlom zosuvu svahu. Svahy a dno prepadliska tvorí rozsiahla a členitá sutina, ktorá má na mnohých miestach až balvanitý charakter. Medzi balvanmi sa nachádza množstvo dier, ktoré majú niekedy až charakter nepravých jaskýň. V týchto dierach sa cez zimu hromadí sneh a ľad, ktorý tu vydrží až do leta. Na dne kotliny sa hromadí studený vzduch, ktorý nemá kam odtiecť.  Vytvorila sa tu veľmi špecifická studená mikroklíma. Tento úkaz v minulosti využívali ľudia z obce Zlatá Baňa a v dierach a jaskyniach si tu zriadili „prírodné chladničky“ na uskladňovanie potravín, najmä mäsa.

Studená mikroklíma sa podpísala aj na vegetačnom zložení dna kotliny, je to jediné miesto (mikrolokalita) v Slanských vrchoch, kde sa prirodzene vyskytuje smrek. Pritom nadmorská výška dna kotliny je len 750 m n.m. V bylinnom podraste prevládajú kyslomilné druhy, ako napr. brusnica obyčajná a rôzne druhy machov. Mimo mrazovej kotlinky sa na kamenitých a balvanitých častiach nachádza biotop  lipovo-javorových sutinových lesov, ktorý na menej kamenitých miestach prechádza do biotopu bukových a jedľovo-bukových kvetnatých lesov. Lesy tu majú veľmi pestré drevinové zloženie, z ihličnatých drevín sa okrem smreku vyskytuje dosť početne aj jedľa, z listnatých drevín tu popri buku nájdeme javor horský, javor mliečny, lipu malolistú, jaseň štíhly a brest horský. Lesy majú charakter pralesa, stopy po ťažbe boli identifikované len pri okrajoch lokality. Priamo cez lokalitu neprechádza žiadny turistický značkovaný chodník, v blízkosti severného okraja však prechádza žlto značená turistická trasa.

Je prekvapujúce, že táto mimoriadne cenná lokalita, tak z vedeckého ako aj estetického hľadiska, nie je vôbec chránená a platí tu všeobecný 1. stupeň ochrany. Ochrana lokality bola doposiaľ zabezpečená jej relatívnou nedostupnosťou. Súčasné technológie si s tým však dokážu už poradiť a kedykoľvek sa tu môže postaviť cesta a realizovať ťažba.


< Späť na zoznam pralesov