-
Pralesy.sk : Hlavná stránka

"Cesta slepého plnenia nariadení a príkazov vedie do slepej uličky. Cestou je postupné chápanie prírodných zákonov a ich dodržiavanie. Tie nám budú svetlom a oporou v ťažkých chvíľach rozhodovania. Ladislav Alcnauer, lesník "

sk en
-

Patria

Orografický celok:Vysoké Tatry
Okres:Poprad
Katastrálne územie:Štrbské pleso
Ochrana:5. stupeň ochrany - NPR Mengusovská dolina
Príslušnosť k VCHÚ:TANAP
NATURA 2000:SKUEV0307 Tatry
Typy biotopov:

Ls9.1 Smrekové lesy čučoriedkové
Ls9.4 Ssmrekovcovo-limbové lesy

Výmera:20.7 ha
Vlastníctvo:štátne

Popis lokality

Mimoriadne členitý reliéf na juhovýchodne orientovanej rázsoche Patrie (2 203 m n.m.) bránil výraznejšej exploatácia lesa. Veľmi strmý terén, skalné hrebienky, výrazné žľaby, sutiny a blokoviská mimoriadne sťažovali, až znemožňovali, približovanie dreva do doliny. Zároveň robili územie nevhodným pre pastvu. Vďaka tomu tu dnes nachádzame pekné ukážky smrekovcovo-limbových lesov a čučoriedkových smrečín v rôznom štádiu vývoja. Porasty sú značne vekovo a výškovo diferencované v dôsledku členitosti povrchu. Popri dominantnom smreku sa tu hojne vyskytuje limba, smrekovec, jarabina, pomerne často aj breza karpatská, výnimočne jedľa. Niektoré menšie časti majú charakter prípravného alebo prechodného lesa. Osobitný charakter má rozsiahle blokovisko na južnom okraji lokality. Z porastov kosodreviny, ktoré ho pokrývajú, v riedkom rozostupe vyrastajú limby, ojedinele aj smreky a smrekovce.  Prales  je verejnosti dobre prístupný, na dlhom úseku ním prechádzajú dva značené turistické chodníky spájajúce Štrbské a Popradské pleso. Je súčasťou Tatranského národného parku, NPR Mengusovská dolina a súčasne územia európskeho významu SKUEV 0307 Tatry.


< Späť na zoznam pralesov