-
Pralesy.sk : Hlavná stránka

"Cesta slepého plnenia nariadení a príkazov vedie do slepej uličky. Cestou je postupné chápanie prírodných zákonov a ich dodržiavanie. Tie nám budú svetlom a oporou v ťažkých chvíľach rozhodovania. Ladislav Alcnauer, lesník "

sk en
-

Javorníková

Orografický celok:Muránska planina
Okres:Revúca
Katastrálne územie:Muráň
Ochrana:prevažne 5. stupeň ochrany - NPR Javorníková dolina
Príslušnosť k VCHÚ:NP Muránska planina
NATURA 2000:SKUEV0225 Muránska planina
Typy biotopov:

Ls5.4 Vápnomilné bukové lesy
Ls4 Lipovo - javorové sutinové lesy
Ls5.1 Bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy
Ls6.2 Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy

Výmera:74.22 ha
Vlastníctvo:štátne

Popis lokality

Foto © Marián Jasík

Prevažne bučiny s prímesou jedle a smreka, na väčšinou plytkých pôdach na strmých svahoch s vystupujúcimi vápencovými bralami a bočnými rebrami sa striedajú so sutinovými lesmi v žľaboch a pod bralami. Napriek tomu, že sa jedná o jednu z najneprístupnejších lokalít Muránskej planiny, miliere a staré vozové cesty svedčia o hospodárskom využití lesa v dávnej minulosti. Drevinové zloženie lesov je pestré, dominujú buk, jedľa a smrek, na sutinách lipa malolistá, lipa veľkolistá a jaseň štíhly, roztrúsene sa vyskytuje brest horský, javor mliečny a na výslnných miestach aj dub zimný. Naopak na tienistých úpätiach skál sa vyskytuje tis. Na skalných terasách sa vyskytuje biotop reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy s endemitom Muránskej planiny lykovcom muránskym. Lokalita je biotopom viacerých významných druhov fauny a flóry a hniezdiskom dravcov. V poslednom desaťročí boli lesy na lokalite niekoľkokrát ovplyvnené veternou disturbanciou, došlo k polámaniu a najmä vyvráteniu časti, niekde aj väčšiny stromov na niekoľkých plochách, ktorých veľkosť sa pohybuje od niekoľko desiatok árov až po asi 5 ha. Turistický chodník, ktorý v minulosti viedol dnom rokliny, bol zrušený a kvôli vyvráteným stromom napadaným do rokliny je táto časť lokality neprístupná. Severnú časť pretína svahová odvozná lesná cesta, v okolí ktorej došlo k narušeniu pralesa ťažbou jednotlivých stromov. Lokalita o výmere približne 74 ha je súčasťou rovnomennej prírodnej rezervácie od roku 1986 (v súčasnosti NPR), súčasťou Národného parku Muránska planina, územia európskeho významu SKUEV0225 Muránska planina.


< Späť na zoznam pralesov