-
Pralesy.sk : Hlavná stránka

"Cesta slepého plnenia nariadení a príkazov vedie do slepej uličky. Cestou je postupné chápanie prírodných zákonov a ich dodržiavanie. Tie nám budú svetlom a oporou v ťažkých chvíľach rozhodovania. Ladislav Alcnauer, lesník "

sk en
-

Veľký Brunov

Orografický celok:Kráľovohoľské Tatry
Okres:Poprad
Katastrálne územie:Liptovská Teplička
Ochrana:3. stupeň ochrany
Príslušnosť k VCHÚ:NP Nízke Tatry
NATURA 2000:SKUEV0310 Kráľovohoľské Nízke Tatry
Typy biotopov:

Ls9.1 Smrekové lesy čučoriedkové
Ls9.2 Smrekové lesy vysokobylinné

Výmera:29.35 ha
Vlastníctvo:štátne

Popis lokality

velky_brunov (1)
velky_brunov (1)
velky_brunov (10)
velky_brunov (2)
velky_brunov (3)
velky_brunov (4)
velky_brunov (5)
velky_brunov (6)
velky_brunov (7)
velky_brunov (8)
velky_brunov (9)

Lokalita s výmerou takmer 30 ha leží na území Národného parku Nízke Tatry a na území európskeho významu SKUEV0310 Kráľovohoľské Nízke Tatry. Najkrajší ľadovcový kotol vo východnej časti Nízkych Tatier je Brunovský kotol v masíve Kráľovej hole. A práve tu, v dolinke Veľký Brunov sa zachovala relatívne malá, ale o to cennejšia plocha smrekového pralesa. Siaha približne od 1 380 až do 1 500 m n. m.

Najzachovalejšia časť je na severozápadne orientovanom balvanitom svahu s mimoriadne vysokou pokryvnosťou machorastov. Práve charakter terénu je pravdepodobne tým faktorom, vďaka ktorému sa tu dodnes zachoval tento unikátny kúsok pralesa. Ostatné prístupnejšie časti lokality boli pravdepodobne v minulosti ovplyvňované pastvou, s ohľadom na blízkosť v minulosti intenzívne pastiersky využívaných plôch – lúka Lapinová a plochy nad súčasnou hornou hranicou lesa. Zaujímavý rozvoľnený charakter a bohatý podrast vysokých bylín má les v severovýchodnej časti lokality. V tejto časti rastú najmohutnejšie stromy, smreky s hrúbkou až 1 m a úctyhodné jarabiny. V pralese nájdeme dva typy smrekových biotopov – vysokobylinné a čučoriedkové smrečiny. Úsek potôčika, vedúci cez lokalitu, je aj vďaka popadaným, machmi obrasteným kmeňom prastarých smrekov, mimoriadne fotogenický a je jedným z posledných vodných tokov v širokom okolí nezdevastovaných sústreďovaním dreva. Napriek  polohe pralesa v národnom parku je ochrana lokality nedostatočná  a je akútne ohrozená, a to vzhľadom na prebiehajúcu  rozsiahlu ťažbu dreva v celých Nízkych Tatrách.


< Späť na zoznam pralesov