-
Pralesy.sk : Hlavná stránka

"Cesta slepého plnenia nariadení a príkazov vedie do slepej uličky. Cestou je postupné chápanie prírodných zákonov a ich dodržiavanie. Tie nám budú svetlom a oporou v ťažkých chvíľach rozhodovania. Ladislav Alcnauer, lesník "

sk en
-

Veľká Vápenica

Orografický celok:Kráľovohoľské Tatry
Okres:Liptovský Mikuláš
Katastrálne územie:Kráľova Lehota
Ochrana:3. stupeň ochrany
Príslušnosť k VCHÚ:NP Nízke Tatry
NATURA 2000:SKUEV0310 Kráľovohoľské Nízke Tatry
Typy biotopov:

Ls9.1 Smrekové lesy čučoriedkové
Ls9.2 Smrekové lesy vysokobylinné

Výmera:34.83 ha
Vlastníctvo:štátne

Popis lokality

V závere dolinky Veľká Hlístajka pod vrcholom Veľkej Vápenice vo výške 1 280 – 1 480 m n. m. sa nachádza približne 32 ha smrekového pralesa. Na strmých, prevažne severne orientovaných svahoch s materskou horninou vystupujúcou na povrch, tu rastú mohutné smreky, častokrát staršie ako 300 rokov, aj jarabiny tu dosahujú mimoriadne dimenzie. Porasty sú v štádiu optima až počiatočnom štádiu rozpadu, miestami s mimoriadne bohatým zmladením jarabiny. Na protiľahlom svahu má smrekový les odlišný charakter, je prevažne v štádiu optima, s menším množstvom mŕtveho dreva  a slabšou dynamikou prirodzenej obnovy. Tunajšie lesy sú peknou ukážkou prirodzených čučoriedkových smrekových lesov, v menšej miere aj vysokobylinných smrečín. Na juhozápadnom okraji lokality pod hrebeňom nájdeme asi 0,5 ha prípravného lesa, ktorý vznikol pravdepodobne na ploche nespracovanej podkôrnikovej disturbancie spred približne 50 rokov.

Lokalita leží na území Národného parku Nízke Tatry a územia európskeho významu SKUEV0310 Kráľovohoľské Nízke Tatry, napriek tomu lokalitu v posledných rokoch ohrozuje ťažba dreva, niektoré časti pralesa už boli vyťažené.


< Späť na zoznam pralesov