-
Pralesy.sk : Hlavná stránka

"Cesta slepého plnenia nariadení a príkazov vedie do slepej uličky. Cestou je postupné chápanie prírodných zákonov a ich dodržiavanie. Tie nám budú svetlom a oporou v ťažkých chvíľach rozhodovania. Ladislav Alcnauer, lesník "

sk en
-

Rakytov

Orografický celok:Veľká Fatra
Okres:Ružomberok
Katastrálne územie:Ľubochňa
Ochrana:5. stupeň ochrany – NPR Skalná alpa
Príslušnosť k VCHÚ:NP Veľká Fatra
NATURA 2000:SKUEV0238 Veľká Fatra
Typy biotopov:

Ls5.1 Bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy
Ls5.3 Javorovo-bukové horské lesy

Výmera:26.78 ha
Vlastníctvo:štátne

Popis lokality

Foto © Juraj Tužinský

Lokalita sa nachádza vo Veľkej Fatre na severozápadných svahoch Rakytova (1 567 m.n.m.) Porasty pralesovitého charakteru sú vklinené medzi obhospodarovanými lesmi a sekundárnymi hoľami približne v rozmedzí nadmorských výšok od 1 050  do 1 200 m.n.m. Z biotopov sú na území pralesa zastúpené bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy a javorovo-bukové horské lesy. Z drevín dominuje  buk, v niektorých častiach je výraznejšie zastúpený smrek, prímes tvorí javor horský a jedľa. Flóru tvoria bežné druhy týchto spoločenstiev, kde dominujú bučinové, nitrofilné a heminitrofilné druhy. V oboch biotopoch je veľa stojaceho aj ležiaceho mŕtveho dreva v rôznom štádiu rozkladu. Ležiaceho mŕtveho dreva v pokročilom štádiu rozpadu je výrazne viac v častiach s vysokým zastúpením smreka. Na zachovalé vegetačné spoločenstvá sú viazané typické druhy fauny karpatských horských lesov, pričom relatívna odľahlosť a zachovalosť územia vytvára veľmi dobré existenčné podmienky aj pre vzácne a na vyrušovanie citlivé druhy fauny (veľké mäsožravce, kurovité vtáky a sovy).  Lokalita je aj so širokým okolím súčasťou  územia európskeho významu SKUEV0238 Veľká Fatra a Národného parku Veľká Fatra. Celá lokalita, ktorá má výmeru takmer 27 ha, patrí do Národnej prírodnej rezervácie Skalná Alpa  (rezervácia vyhlásená 1964, výmera 524,55 ha). Cez prales ani okrajom neprechádza žiadna turistická značkovaná trasa, najbližšia je žltá traverzová značka severnými svahmi Rakytova, ktorá spája severné a južné Rakytovské sedlá.


< Späť na zoznam pralesov