-
Pralesy.sk : Hlavná stránka

"Cesta slepého plnenia nariadení a príkazov vedie do slepej uličky. Cestou je postupné chápanie prírodných zákonov a ich dodržiavanie. Tie nám budú svetlom a oporou v ťažkých chvíľach rozhodovania. Ladislav Alcnauer, lesník "

sk en
-

Zbojnícka dolina

Orografický celok:Volovské vrchy
Okres:Gelnica
Katastrálne územie:Smolnícka Huta
Ochrana:1. stupeň ochrany
Príslušnosť k VCHÚ:-
NATURA 2000:-
Typy biotopov:

Ls5.1 - Bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy
Ls5.2 - Kyslomilné bukové lesy

Výmera:14.05 ha
Vlastníctvo:štátne, v správe Lesy SR, š.p., OZ Košice

Popis pralesového zvyšku

Lokalita sa nachádza neďaleko obce Smolnícka Píla oboch stranách bočnej dolinky prítoku Smolníckeho potoka pod vrchom Zbojnícka skala (1147 m n.m.). Rozpätie nadmorských výšok na lokalite je 580 -740 m). Na časti plochy pralesového zvyšku sa zachovali veľmi pekné extrémne kyslomilné bučiny s pestrým drevinovým zložením. Popri buku sa tu výraznejšie uplatňuje jedľa biela a na hrebienkoch dub zimný. Ďalej sa v prímesi vyskytuje aj smrek, borovica lesná, smrekovec opadavý, lipa malolistá, jarabina vtáčia, javor horský a brest horský.  Na ďalšej časti plochy sa nachádza pekná ukážka živnej jedľobučiny s množstvom hrubých stromov. Na lokalite je  tiež mnoho potôčikov a pramenísk.

Stopy po obhospodarovaní (staré pne) sú len pri doline, kde boli v minulosti vykonané zásahy charakteru účelového výberu.

Priamo cez lokalitu neprechádza žiadny turistický chodník do blízkosti lokality sa však dá dostať modro značeným turistiským chodníkom zo Smolníckej Píly.


< Späť na zoznam pralesových zvyškov